RIGHTSIZE – HELE VEJEN RUNDT!

At RIGHTSIZE en virksomheds kontor til fremtidige arbejdsformer er i vores optik et af de mest effektive og tydelige ledelsesværktøjer mod succes og kan med fordel bruges proaktivt.

 

Formålet er at at styrke jeres vinderposition på kultur og forretning via kontoret. Der skabes synergi og en bæredygtig økonomi for virksomheden gennem øget produktivitet, højere medarbejdertilfredshed og en toptunet økonomi. I et samlet sammenhængende koncept, kaldet RIGHTSIZE, hjælper vi virksomheden med dannelsen af kontorvisionen, eksekveringen og med den løbende optimering.

Product feature icon

KONTORVISION

En virksomheds formåen til at vinde afhænger blandt andet af medarbejderne, kontoret og den kommercielle værdi af kontoret.

Medarbejdere (people)

 • Digitalt interview af medarbejdere
 • Analyse af arbejdsadfærd og aktiviteter
 • Arbejdssteder for aktiviteter

 

Kontor & arbejdssteder (space)

 • Ways of working
 • Fremtidigt kontorprogram
 • Principielt design og spaceplanning

 

Kommerciel værdi (Value)

 • Identifikation af potentiale
 • Business case
 • Stay or go analyse

 

Effekt: En klar kontorvision og indsigt i det fulde kontorpotentiale fremad.

 

Product feature icon

EKSEKVERING AF VISIONEN

En solid eksekvering af virksomhedens kontorvision er essentiel for at kunne høste værdierne i potentialet. Vi dækker alle facetter.

Søgning & kvalificering af kontor

 • ON/OFF market kontorkandidater
 • Kvalificering af kontor
 • Beslutningsgrundlag til kontorvalg

 

Design og spaceplanning

 • Implementering af Ways of Working
 • Design af kontor
 • Spaceplanning af kontorprogram

 

Forhandling af kontrakt

 • Kommercielle vilkår
 • Lejekontrakt
 • Retableringsforpligtelse

 

Effekt: Den lige vej til at opnå forventede resultater via rådgivning af høj kvalitet – direkte mod målet.

Product feature icon

OPTIMERING AF KONTORET

For at kunne realisere det fulde potentiale ved RIGHTSIZE og dokumentere effekten optimeres kontoret løbende fremadrettet.

Medarbejdere (people)

 • Kontor APV for virksomheden
 • Justering af arbejdsmønstre
 • Justering af arbejdssteder for aktiviteter

 

Kontor & arbejdssteder (space)

 • Opfølgning af Ways of Working
 • Justering af kontoradfærd
 • Justering af spaceplan for optimering

 

Kommerciel værdi (Value)

 • Dashboard med kontor KPI’er
 • Kommercielle optimeringer
 • Analyse og handleplan for optimering

 

Effekt: Et altid optimeret kontor for medarbejder- og kommerciel trivsel.

 

SMART OFFICE TEKNOLOGI

 • Tracking af kontordata til brug for indsigt, udvikling og optimering af kontoret.

HALF/DOUBLE PROJEKTLEDELSE

 • Kvalificeret styring af projektet fra start til slut med maksimalt udbytte.