EN INDFLYTNINGSRAPPORT SIKRER DIN FRAFLYTNING

INDFLYTNINGSRAPPORT

Med en indflytningsrapport sikrer du dig bedst muligt ved fraflytning. I indflytningsrapporten foreligger der en detaljeret dokumentation af standen på lejemålet ved indflytningen. Dvs. alt er dokumenteret via lister og billeder. Derudover spares der intern tid på rapportering, samt penge på betaling af udbedringer af skader (både ved indflytning og fraflytning).

En god investering som kan sikre, at din fraflytning ikke giver en økonomisk overraskelse.

Du får følgende:

  • Fysisk tilstedeværelse ved nøgleoverdragelse til lejemålet. Gennemgang med udlejer, sikring af korrekt overdragelse jf. lejekontrakten, aflæsning af diverse målere etc.
  • Indenfor de første 14 dage fra overdragelse foretages fotodokumentation og registrering af lejemålsstanden med henholdsvis billeder, beskrivelser og placering på plantegning.
  • Der fokuseres henholdsvis på fejl og mangler jf. overtagelsesstanden i lejekontrakten samt den generelle stand af lejemålet.
  • Test af funktioner (døre, vinduer, kontakter, toiletter, vandhaner, skuffer, skabe etc.)
  • Kommunikation og forhandling omkring udbedringer af mangler ved overtagelse og sikring af udbedring af disse indenfor rimelig tid eller jf. aftalte i lejekontrakten.
  • Samling af alt relevant information i en indflytningsrapport sendes til dig og udlejer hvis dette ønskes, men gemmes også hos 2MOVE til fremtidig brug.
  • Vi gennemgår også de tekniske installationer via en ekstern kompetent partner.

Der tilbydes altså en sikring af korrekt overdragelse fra udlejer, omfattende fotodokumentation af standen på lejemålet. Der dokumenteres ligeledes hvilke punkter, der bør udbedres af udlejer og indenfor hvilken tidsramme samt punkter der blot bør registreres, så der ikke hæftes for dette ved fraflytning.

Book os til et uforpligtende møde, hvor vi  hører om dine planer og ønsker i forhold  til din flytning.