Hvordan skaber man en attraktiv arbejdsplads i 2021?

 

Hvilke faktorer spiller ind? Det har vi i 2MOVE et bud på. En vigtig faktor er, at skabe sammenhæng mellem virksomhedens forretning, værdier, kultur, medarbejdere, fysiske rum og beliggenhed. Hvilke medarbejdere vil virksomheden tiltrække og hvordan gør man det? I dag kan vi skabe gode kundeoplevelser gennem gode medarbejderoplevelser. Medarbejderne skaber og videregiver forretningens værdier, derfor er medarbejderne et vigtigt aktiv for din virksomhed. Hos 2MOVE kigger vi bl.a. på følgende:

              Hvordan sikrer vi, at arbejdet og aktiviteterne udføres hvor det er mest hensigtsmæssigt og at medarbejderne i processen fortsat trives.

           Hvordan får vi kontor, hjemmearbejde og satellitarbejde til at spille hinanden bedre, og hvordan skal det indrettes, så der støttes bedst op om aktiviteterne?

              Hvilke kommercielle muligheder er der i markedet, og hvordan sættes en solid business case op på den ændrede form af arbejde og brug af kontor?

Hvis I ligesom mange andre overvejer disse elementer omkring arbejde og kontor, så har vi et koncept der kan hjælpe jer på vej til at styrke jeres kultur og forretning via kontoret. Det hedder RIGHTSIZE! Først skaber vi en kontorvision for den fremtidige måde at arbejde på. Derefter eksekverer vi på visionen og optimerer fremadrettet. Har du lyst til at høre mere, så ringer du bare til os.