2move indhenter information om relevante lejemål, der opfylder jeres krav og forventninger, samt forhandler kontrakten med udlejer.

Vi søger i det officielle og uofficielle marked. Vi aktiverer hele vores netværk af ejendomsaktører. Vi vender alle sten, der kan vendes, for at finde de rette lokaler til jer. Dette arbejde udføres typisk anonymt, for at undgå at uhensigtsmæssig information kommer ud i markedet. Vi vurderer lokalerne og giver et samlet overblik over disse, hvoraf jeres nuværende lokaler også kan være en mulighed.

I får viden om hvad, der er tilgængeligt på markedet og til hvilke vilkår. Dernæst får I målt jeres eksisterende lokaler mod de muligheder, som markedet i øvrigt tilbyder. Informationen samles i en overskuelig rapport, som kan danne beslutningsgrundlag for en videre proces. Herefter beslutter I, om I selv ønsker at fortsætte processen, eller om vi skal håndtere en evt. genforhandling eller flytning. I en situation hvor I vælger at blive boende, er dette et værdifuldt redskab i en genforhandling med eksisterende udlejer.

Om I vælger at genforhandle jeres eksisterende lejemål eller forhandle på nye kontorer, kan vi hjælpe jer med, at opnå de rigtige vilkår til den rigtige pris. Vi tager de indledende møder med udlejer, og kan eventuelt køre en parallelforhandling af hovedvilkårene på to lejemål. Vi afholder løbende statusmøder med jer til kontrakten er i hus og koordinerer herefter videre samarbejde mellem jer og advokat.