2move hjælper med at afklare aktuelle behov for lokaler. Herefter indhentes information om relevante lejemål, der opfylder de krav vi i fællesskab har fastsat som ideelle for jeres virksomhed.

Vi søger i det formelle og det uformelle marked. Vi aktiverer hele vores netværk af ejendomsaktører. Vi vender alle sten der kan vendes, for at finde de rette lokaler. Dette arbejde udføres typisk anonymt, for at undgå at uhensigtsmæssig information kommer ud i markedet. Vi vurderer lokalerne og giver et samlet overblik over disse, hvoraf jeres nuværende lokaler også kan være en mulighed.

Informationen samles i en overskuelig rapport som kan danne beslutningsgrundlag for en videre proces. Dette præsenteres ved et møde. Herefter beslutter I om I selv ønsker at fortsætte processen, eller I vil lade 2move håndtere en evt. genforhandling eller flytning.

I får viden om hvad der er tilgængeligt på markedet og på hvilke vilkår. Dernæst får I målt jeres eksisterende lokaler mod de muligheder som markedet i øvrigt tilbyder. I en situation hvor I vælger at blive boende, er dette et værdifuldt redskab i en genforhandling med eksisterende udlejer.