2move hjælper med at afklare aktuelle behov for lokaler. Herefter indhentes information om relevante lejemål, der opfylder de krav vi i fællesskab har fastsat som ideelle for jeres virksomhed.

Vi søger i det formelle og det uformelle marked. Vi aktiverer hele vores netværk af ejendomsaktører. Vi vender alle sten der kan vendes, for at finde de rette lokaler. Dette arbejde udføres typisk anonymt, for at undgå uhensigtsmæssig information kommer ud i markedet. Vi måler og vejer og giver et samlet overblik over relevante lokaler hvoraf jeres eget evt. er det ene.

Informationen samles i en overskuelig rapport som kan danne beslutningsgrundlag for en videre proces. Dette præsenteres ved et møde. Herefter beslutter I om I selv vil fortsætte processen, eller I vil lade 2move håndtere en evt. genforhandling eller flytning.

I får viden om hvad der er tilgængeligt på markedet og til hvilke vilkår. Dernæst får I målt jeres eksisterende lokaler mod de muligheder markedet i øvrigt tilbyder. I en situation hvor I vælger at blive boende, er dette et værdifuldt redskab i en genforhandling med eksisterende udlejer.