2move sikrer at jeres kontoraftale er opdateret, så I kan fokusere på jeres forretning

2move laver en grundig gennemgang af jeres kontrakt og det øvrige kontraktmateriale. Herefter holder vi øje med vilkår og muligheder, der kan reguleres eller arbejdes med umiddelbart eller senere i uopsigelighedsperioden. Dette er en serviceaftale, som sikrer at alt bliver kontrolleret og dokumenteret. Intet bliver glemt og i en fraflytning er historikken på lejemålet kendt og dokumenteret.

Vi holder løbende dialog med jer, dog minimum 3 gange om året, og der holdes minimum et møde.

I får en opdateret kontrakt, som er optimeret. Der er klarhed over økonomi, vilkår og eventuelle muligheder.