Workshop & visionsdannelse

Vi ser kontorer som et essentielt parameter i jeres forretning, hvad end det handler om at spare penge, optimere effektiviteten eller rekruttere og motivere medarbejdere.

2move hjælper jer med at finde frem til de behov og forventninger, I har til jeres fremtidige lokaler, så de stemmer overens med jeres forretning. Vi afholder workshops og interviewer ledelsen og medarbejdere. Vi sammenholder data med konkrete forhold så som geografi, indretning, indeklima og vækstplaner. Ud fra dette udarbejder vi, i samarbejde med jer, en samlet vision for jeres lokaler og diagnosticerer konkrete forandringsparametre for fremtidige lokaler. Alt dette samles i en overskuelig rapport til jeres rådighed.

Kommercielt potentiale

2move sørger for en grundig gennemgang af jeres lejekontrakt og det øvrige kontraktmateriale. Herefter undersøger vi hvilke vilkår, der kan reguleres med det samme og hvilke, der kan reguleres senere i uopsigelighedsperioden.

I får en opdateret og optimeret kontrakt med klarhed over økonomi og vilkår, samt en række fremtidige strategiske handlemuligheder.