Søgning og kvalificering

Via vores netværk af ejendomsaktører søger vi i det officielle og uofficielle marked. Vi vender alle sten, der kan vendes, for at finde de rette lokaler til jer. Ved at aktivere hele vores netværk kan vi opstøve lokaler, der ikke er landet på markedet endnu. Dette arbejde udføres typisk anonymt, for at undgå at uhensigtsmæssig information slipper ud i markedet.

Vi vurderer potentielle lokaler ud fra de parametre, vi sammen har sat for søgningen. De kvalificerede muligheder, samles i et benchmark ark og præsenteres på en overskuelig og let sammenlignelig måde. Dette er et værdifuldt redskab både i en situation hvor I vælger at blive boende og derfor skal forhandle med eksisterende lejer, men også I en situation hvor I vælger at flytte i noget nyt. Her fungerer benchmarkarket som et redskab til at skabe et tydeligt og overskueligt overblik over jeres muligheder, samt fordele og ulemper ved lejemålet.

Kontraktforhandling

Om end I vælger at genforhandle jeres eksisterende lejemål eller forhandle på nye kontorer, kan vi hjælpe jer med, at opnå de rigtige vilkår til den rigtige pris. Vi kender markedslejen i området, og vi ved hvad det er rimeligt at forlange af sin udlejer. Dette sætter jer stærkt i en forhandlingsposition med udlejer.

Hvis I vælger at forhandle nye kontorer afholder vi de indledende møder med udlejer og kan eventuelt køre en parallelforhandling af hovedvilkårene på to lejemål, så I sikrer jer det bedste resultat. Vi afholder løbende statusmøder med jer til kontrakten er i hus og koordinerer herefter videre samarbejde mellem jer og advokat.