Læs mere om 2Moves ydelser

Fra jeres virksomhed begynder at overveje at flytte til nye lokaler til I sætter nøglerne i døren til det nye lejemål, er der en masse etaper, I skal igennem og en masse spørgsmål, I skal tage stilling til. Det kan være krævende, men det er derfor, vi er her til at hjælpe. Læs mere om de forskellige ydelser, vi bidrager med undervejs …

 

Strategisk behovsafdækning

Vi ser kontorer som et essentielt parameter for jeres forretning – uanset om det handler om at tiltrække og motivere medarbejdere eller optimere effektiviteten og spare penge.

Visionsdannelse

2MOVE interviewer både ledelse og centrale medarbejdere i virksomheden for på den måde at kortlægge behov og forventninger til jeres fremtidige lokaler. Derefter udarbejder vi i samarbejde med virksomheden en samlet vision for jeres fremtidige lokaler.

Den viden, vi indsamler under møderne med jer, sammenholder vi med konkrete forhold såsom geografi, indretning, indeklima og vækstplaner og samler det hele i en overskuelig rapport, som vi præsenterer for jer.

Gennemgang af kontrakter

2MOVE gennemgår virksomhedens nuværende lejekontrakt og andet kontraktuelt materiale vedrørende lokalerne. Vi undersøger, hvilke forpligtelser virksomheden har, og hvordan mulighederne ser ud i forhold til en fraflytning. Vi kan også genforhandle virksomhedens nuværende lejekontrakt, hvis I helst vil blive boende – men på andre vilkår.   

Vi giver jer overblik over økonomi og vilkår og ridser de fremtidige strategiske handlemuligheder op.

 

– – –

 

Match af behov og marked

Vi har et stort netværk af ejendomsaktører i både det officielle og uofficielle marked for erhvervslokaler, og vi har altså alle de bedste kort på hånden i forhold til at finde de helt rigtige rammer til lige netop jeres virksomhed – også lokaler, der ikke er landet på markedet endnu.

Søgning og kvalificering

2MOVE vurderer potentielle lokaler ud fra de parametre, vi i fællesskab fandt frem til under den strategiske behovsafdækning og workshops.

Vi kvalificerer mulighederne og samler dem i et benchmark-overblik, så I let og overskueligt kan sammenligne de udvalgte lokaler i forhold til de parametre, der er vigtige for lige netop jeres virksomhed – det kunne være besparelser på husleje eller noget helt lavpraktisk som afstand til S-togsstation og kaffebar.

Benchmark-overblikket er et værdifuldt redskab for virksomheden, uanset om I vælger at blive boende og derfor skal forhandle med eksisterende lejer eller I vælger at flytte til nye lokaler, for I får et tydeligt overblik over jeres muligheder samt fordele og ulemper ved lejemålet.

Forhandling af vilkår

Uanset om I vælger at genforhandle jeres eksisterende lejemål eller går efter et nyt kontor, hjælper vi med at opnå de rigtige vilkår til den rigtige pris.

Vi indsamler løbende data og kender lejepriserne i markedet. Vi ved derfor, hvilke krav virksomheden kan stille til udlejeren, og vi kan sørge for, I er bedst muligt rustet til en forhandlingsposition med udlejer i en genforhandling.

Gælder det et nyt kontor, afholder vi de indledende møder med udlejer. Vi kan eventuelt køre en parallelforhandling af hovedvilkårene på to lejemål, som I kan holde op mod hinanden. Vi afholder løbende statusmøder med jer, indtil kontrakten er i hus.

 

– – –

 

Tryg implementering

Vi gør flytningen nem for jer ved at tage fraflytningsforhandlingen med jeres forhenværende udlejer og projektleder flytningen fra det gamle lokale. Processer, der normalt kan koste virksomheden tid og penge.

Minimering af fraflytningsomkostninger

Vi gennemgår lejemålets vedligeholdelsestilstand og er fysisk ude at undersøge ridser i gulvbrædderne og skrammer i malingen. Derefter forhandler vi med udlejer om den mindst mulige reetableringsforpligtelse. Herefter udarbejder vi jeres fraflytningsaftale, gennemgår den med jer og sikrer dermed, at I trygt kan lukke døren til det gamle kontor bag jer, inden I indtager det nye.  

Projektledelse

Vi sikrer professionel vejledning hele vejen gennem flytningen. Det er en kompliceret proces, der skal styres stramt for at blive en succes for hele virksomheden.

Da det er der færreste virksomheder, der kan afsætte ressourcer til projektledelse af en flytning, varetager vi også hele den del for jer. Vi indhenter tilbud og holder styr på alle eksterne leverandører, vejleder jer omkring vigtige forholdsregler, praktiske detaljer og formalia.

Vi er til stede under flytningen, koordinerer håndværkere og flyttefolk, og vi tester funktionsdygtigheden i jeres nye kontor, så I kan flytte ind uden opstartsproblemer.